Електрическата система

електрическата система

Електрическа система на автомобила Електрическата система на автомобила е предназначена за производство и пренос на електрическа енергия на потреблението. Това са различни системи и устройства за превозни средства. Електрическо оборудване на превозното средство се състои […]

Автомобилна диагностика

автомобилна диагностика

Автомобилна диагностика Техническата диагностика на автомобил е набор от цели и задачи. Свързани с отстраняване на неизправности на механизмите и системите на превозното средство за по-нататъшното им премахване. Автомобилната диагностика трябва да се извършва от […]

Спокойствие при шофиране

спокойствие при шофиране

Спокойствие при шофиране Притежавайки вътрешно спокойствие по време на шофиране, ви предпазва от бързи реакции, запазва емоционалната, умствената и физическата енергия и ви предпазва от гняв, стрес и тревоги. Дори и най-малкото вътрешно спокойствие, ще […]

Пренебрегване на автомобила

пренебрегване на автомобила

Пренебрегване на автомобила Притежаването на автомобил може да бъде мечта или кошмар в зависимост от това колко добре се грижите за вашия автомобил. Разказват не стопанският съвет за грижи за автомобилите. Следват шест неща, които […]

Поддръжка на гумите

поддръжка на гумите

Поддръжка на гумите Гумите са единственото нещо между автомобила и пътя. Когато са правилно напомпани и в добро състояние, управлението. Стабилността и безопасността на автомобила ще бъдат максимално увеличени. Обратно, когато гумите са неправилно напомпани, […]

Месец за безопасност

месец за безопасност

Месец за безопасност Когато става въпрос за безопасност на превозните средства, спирачната система е на върха във списъка. Месец за безопасност. Месецът за повишаване на безопасността на спирачките през август е идеалният момент да се […]

Автомобилно застраховане

автомобилно застраховане

Автомобилно застраховане Автомобилното застраховане в България се състои от задължителна застраховка „обща отговорност“ и доброволно застраховане на моторни превозни средства. Задължително автомобилно застраховане в България. Общата задължителна застраховка в България се нарича „Гражданска отговорност“. Този […]

Гражданска отговорност

гражданска отговорност

Гражданска отговорност на автомобила Съгласно закона от гражданския кодекс на Република България, всеки собственик на автомобил е длъжен да заплати. Причинени от него вреди в резултат на злополука за живота, здравето или имуществото на трети […]