електрическата система

Електрическа система на автомобила

Електрическата система на автомобила е предназначена за производство и пренос на електрическа енергия на потреблението. Това са различни системи и устройства за моторни превозни средства. Електрическото оборудване на моторни превозни средства се състоят от източници на ток и токови детектори. Контролните елементи, електрическите кабели. Това са изброените елементи на електрически съоръжения, обединени в единна мрежа на борда на превозното средство. Електрическата система на автомобила може да бъде разделена на две части, ниско напрежение и високо напрежение – верига. Ниското напрежение осигурява потребление на електроенергия, осветление и сигнализация и операцията по стартиране на системата. Системата за стартиране на двигателя осигурява първичното завъртане на коляновия вал и работата на двигателя по време на неговото стартиране. Повече информация за системата за стартиране на двигателя, може да намерите във страницата на пътна помощ.

Какво включва електрическата система на автомобила

Най-често стартирането на двигателя е електрическия стартер. Като стартери се използват високоскоростни двигатели с постоянен ток със серийно или смесено възбуждане, структурно комбинирани с предавка. За бързо и конструктивно проучване на системата за стартиране на двигателя използвайте стартовата система. Осветлението и сигнализацията се използват за осветяване на пътни устройства и за обозначаване размерите на автомобила, сигнализиращи за извършените маневри. Инструментариума и допълнителните устройства се използват за наблюдение на работата и контрола на системите на превозното средство. Високо напрежение се използва за запалване на горивната смес в цилиндрите на двигателя на запалителната система. Системата за запалване се използва за възпламеняване на горивната смес. Тя се използва при бензиновите двигатели. Запалването на горивна смес става, когато искрата за запалване се подава в цилиндрите.

Избор на акумулатор и електрическа система на автомобила

Оттук идва името на системата за запалване на искра. С други думи, системата за запалване служи за създаване на ток със високо напрежение. Което се разпределя върху цилиндрите на двигателя и запалва работната смес в горивната камера в определени моменти. Съвременните автомобили използват контактни транзистори и системи за безконтактно запалване. За по-подробно проучване прочетете устройството на системата за запалване на автомобила. В електрическата система на превозното средство винаги има източник на генерация на ток и негов потребител. Тяхната работа се осъществява с помощта на електрическа система. Източниците на електрическата система на автомобила включват, акумулатор и генератор. Акумулаторът се използва за захранване на консуматори на ниско напрежение с електрически ток, когато двигателят не работи.

Генератор на автомобила

Генераторът е предназначен да зарежда акумулатора на автомобила и силата на всички устройства с електричество по време на движение. Следователно генераторът е основният източник на електрически ток. В контролното табло са разположени предпазителите, мощни релета, електронни блокове за управление. Основната им задача е да осигурят координирана работа на електрическото оборудване. Във съвременните автомобили се използват контролни устройства. Блокът за управление се използва за, контрол на потреблението, контрол на напрежението, регулиране на натоварването, управление на системата за комфорт. Електрическата система на автомобила включва, горивна система, инжекционна система, система за запалване. Система за управление на двигателя, автоматична скоростна кутия, електро управляващ волан, част от охладителна система. Осветителна система, активна система за сигурност, пасивна система за безопасност, отоплителна система. Климатик, алармена система против кражба, аудио система, навигация на автомобила.