документи за пътна помощ

Документи за пътна помощ

Компаниите за пътна помощ, предлагат услуги в случай на авария или пътно транспортно произшествие. Документи за пътна помощ. Услугата пътна помощ включва: ремонт на моторното превозно средство на място. Репатриране на моторното превозно средство до автосервиз или гараж. Фирмите за пътна помощ на моторни превозни средства може да бъдат. Специализирана пътна помощ, национална пътна помощ. Частни фирми за пътна помощ и всички застрахователни компании. За да се създаде фирма за пътна помощ, са нужни следните документи. Копие от договора на фирмата за пътна помощ. Изготвена молба от президента на фирмата, до директора, на Агенция Пътна Инфраструктура за издаване на удостоверение. Нотариално заверено копие от съдебното решение за регистриране на фирма за пътна помощ. Документ за вписване на търговският регистър и актуалното състояние на фирмата. Декларация за несъстоятелност на фирмата която кандидатства. Списък на всички специализирани автомобили и камиони за пътна помощ.

Къде се издава лиценз за работа с пътна помощ

Списък на всичките специализирани автомобили и камиони на компанията, които ще извършват услугата пътна помощ. Нотариални заверени копия на всички специализирани автомобили на фирмата. С преминал годишен технически преглед от датата на подаване. Удостоверение за правата на кандидата на фирмата от мобилният оператор. Трите имена на президента на фирмата лична карта и единният граждански номер. Телефон за връзка с президента на фирмата. Квитанция за платена такса, за издаване на разрешително удостоверение. Документите за издаване на лиценз за работа с пътна помощ, се издават от Агенция Пътна Инфраструктура. Агенцията се намира в град София, площад Македония №3. Удостоверението за пътна помощ се връчва лично на президента на фирмата. Още информация, за издаване на удостоверение, може да видите, във сайта на пътна помощ.

Какво трябва да направите след като получите документи за пътна помощ

Документи за пътна помощ. След като получите документите за пътна помощ, вие ще можете да упражнявате тази дейност. За целта първоначално ще ви трябват, поне два специализирани камиона за пътна помощ. Камионите за пътна помощ, трябва да бъдат оборудвани с платформи и електрически лебедки. По големите камиони за пътна помощ, са оборудвани с хидравлични лебедки. Също така, специализираният камион трябва да е оборудван с четири колана за връзването на автомобилите. Всеки специализиран камион за пътна помощ, трябва да минава веднъж в годината, годишен технически преглед. Това се отнася за всички нови камиони, които нямат навършени десет години. По старите специализирани камиони за пътна помощ, трябва да преминават технически преглед на всеки шест месеца. Специализираните камиони на пътна помощ, трябва да бъдат за пример на всички водачи. Документите на всички водачи, трябва да са напълно изрядни.