двустранен протокол за птп

Двустранен протокол за пътно транспортно произшествие

Двустранния протокол за пътно транспортно произшествие е документ, който опростява регистрацията на пътнотранспортно произшествие. И ви позволява да се свържете със застрахователите за застрахователно обезщетение. Основното му предимство е, че за да се регистрира произшествието по този начин, не се изисква присъствието на полицейски служители. Това ви позволява значително да намалите периода на престой на автомобилите по пътя. Да предотвратите появата на задръствания, както и значително да спестите личното време на участниците в пътно транспортното произшествие. Кога мога да използвам регистрацията на злополуки в двустранен протокол за птп. Застрахователните компании имат много строг подход към оценката на двустранния протокол за пътно транспортно произшествие. Всички критерии, според които документацията на произшествия трябва да се извърши, са ясно определени в правилата за пътно транспортно произшествие.

Какво се изисква за двустранен протокол за пътно транспортно произшествие

Ако поне една от тях не се спазва, застрахователното плащане няма да се извърши. Ето защо първо трябва да се ориентирате и да прецените дали е възможно по принцип да се изготви, двустранния протокол за птп в тази ситуация. Затова трябва да бъдат изпълнени следните условия. Не повече от две превозни средства могат да участват в произшествие, съответно двустранен протокол за птп може да се състои само от двама водачи. Всеки от водачите трябва да има валидни застрахователни полици. Необходимо е щетите да са причинени само на два автомобила, участвали в произшествието. И двамата участници трябва да се съгласят със схемата и обстоятелствата на произшествието. Здравето и животът на водачите на превозни средства не трябва да бъдат засегнати. Виновникът на инцидента в рамките на 5 дни трябва да бъде готов да регистрира автомобила си и щетите по искане на застрахователната компания, както и да представи копие от протокола.

Ограничения за размера на повредата на превозните средства

Двустранния протокол за пътно транспортно произшествие може да бъде изготвен на цялата територия на Република България. Възможно е самостоятелно да се попълнят документите от произшествието. Дори в случай на пътно транспортно произшествие, регистрирана в друга държава. Тук е необходимо да се обърне внимание на факта, че собственикът на такъв автомобил е притежател на зелена карта. Автомобилът трябва да бъде застрахован съгласно международната система за застраховка на отговорността. Като правило, размерът на плащане по двустранния протокол за пътно транспортно произшествие е не повече от петдесет хиляди лева. Изключение правят някои области, където можете да получите максималното плащане от четиристотин хиляди лева. За да направите това, трябва да предоставите снимки или видеозапис на инцидента. Снимки за повреда на превозните средства и данни от системата. Когато е невъзможно да се използва регистрация на двустранния протокол за пътно транспортно произшествие.

Колко превозни средства трябва да участват в произшествието

Въпреки факта, че двустранния протокол значително улеснява регистрирането на произшествието. Намалява времето за попълване на всичките документи. Съществуват различни ограничения за тяхната подготовка. Първо, не е валидно ако при инцидент на някой от шофьорите и пътниците са причинени наранявания, или има наранени пешеходци. В този случай пристига линейката и полицейските органи. Второ, не повече от две превозни средства трябва да участват в произшествието. Ако по време на инцидента са били ударени други автомобили. При това положение подготовката за двустранния протокол за пътно транспортно произшествие е невъзможна. Тъй като застрахователят ще трябва да заплати застрахователното плащане на участниците в произшествието. Необходимо условие е наличието на действителна застраховка гражданска отговорност за двата водача. Двете страни в инцидента трябва да се съгласят с обстоятелствата на произшествието и един от тях трябва да признае вината си и да го запише.

Издаване на двустранен протокол за птп

Ако водачът на едно от превозните средства не признае вината си и се държи агресивно или е в пияно състояние. Или е употребило наркотични вещества, тогава служителя от КАТ трябва да присъства на мястото на произшествието. Трябва да се отбележи, че камион с ремарке е еквивалентен на два автомобила, което прави невъзможно проектирането на двустранен протокол за птп. Също така, всеки водач трябва да има двустранен протокол за злополука. Която се издава заедно със застрахователната полица при закупуване на застраховка. Ако те не са на разположение, двустранен протокол за птп, не може да бъде направен. В този случай е необходимо да се обадите на КАТ, или да повикате застрахователен агент с копие от уведомлението на мястото на произшествието. За да се възползвате от всички предимства, които дава двустранния протокол за птп, имате нужда от много внимателен подход към неговата подготовка, без да пропускате нито един детайл.

Информация за алкохолен тест и двустранен протокол за птп

Ако участниците в инцидента бяха убедени, че няма пречки за подготовката на двустранния протокол, те могат безопасно да пристъпят към формалностите. За да започнете да попълните предната страна на формуляра. Необходимо е да се посочи градът, улицата и къщата, която е най-близо до мястото на произшествието. Ако инцидентът се е случил на пресечката, тогава формата показва пресичането на улиците. В случай на авария на магистралата трябва да посочите номера на маршрута, посоката на движение и приблизителния километър. Следва графиката с датата и часа на произшествието. Броят на повредените превозни средства трябва винаги да бъде равен на два. Ранените и пострадалите при пътнотранспортни произшествия не трябва да бъдат в присъствието на пострадалите. Тогава трябва задължително да се обадите на КАТ. Ако прецените че един от шофьорите е пиян, може да повикате органите на реда, тъй като само те може да направят тест за алкохол.

Допълнителни доказателства за двустранен протокол за птп

В реда материални щети, причинени на други превозни средства, трябва да се отбележи думата „не“. Това ще бъде още едно доказателство, че само две единици са участвали в произшествието. Въпреки това, можете допълнително да посочите, че щетите са причинени на друго лично имущество. Ако общата сума на тази вреда не надвишава двадесет и пет хиляди лева. Препоръчително е да се посочат контактите на един или двама свидетели на произшествието. Което ще помогне много в случай на спорен случай при работа със застрахователната компания. След това трябва да се отбележи, че регистрацията на служителя на КАТ не е извършена. И след това попълва информацията от удостоверението за държавна регистрация на превозното средство. След това трябва да посочите данните на собственика и кой е бил водача на автомобила. Важно е да се разбере, че водачът на превозното средство не трябва да бъде негов собственик.

Как се попълват станиците на двустранен протокол за птп

Застрахователното дружество ще обезщети вредите не само на собственика, но и на лице, което има нотариално заверено пълномощно. С право да получи застрахователно обезщетение. Сега трябва да напишете в коя компания е застрахован автомобилът и да отидете директно към подробностите за случилото се. Отбележете мястото на първоначалния удар. Уточнява естеството и списъка на щетите. Начертайте диаграма, отразяваща обстоятелствата на произшествието. След попълване на всички данни от предната страна на двустранния протокол, от двата водача се изисква да се подпишат, че няма разногласия между тях. На обратната страна на двустранния протокол има доста по-малко точки. Тук трябва да посочите автомобила, за който са попълнени данните, от лицевата страна. След това, по собствените си думи, опишете накратко обстоятелствата на инцидента и отбележете кой е шофирал. Собственикът на автомобила или трета страна.

Какви действия трябва да предприемат участниците на двустранен протокол за птп

Какви действия трябва да предприемат участниците в инцидент, след регистрацията на пътно транспортно произшествие. Трябва да се обърне към застрахователната компания, не по-късно от 6 работни дни от датата на произшествието. Трябва да бъдат представени следните документи на застрахователната компания. Формуляр за уведомление за злополука, декларация за преки щети, попълнена под каквато и да е форма. Или предоставена при контакт със застрахователната компания. Електронен носител за съхранение карта с памет или фото потвърждение на злополуката ако инцидентът е записан с DVR. Виновникът трябва само да предостави форма на уведомление за злополука. Двустранен протокол за ПТП в своята застрахователна компания. Единственото нещо, което трябва да се отбележи е, че виновникът в рамките на 15 дни след инцидента, да не поправя автомобила си.

Какво да направите, ако двустранен протокол за птп е написан неправилно

Често, независимата регистрация на произшествието причинява много въпроси на водачите. Следователно при попълване на Двустранен протокол за ПТП може да възникнат грешки. Съответно застрахователните компании отказват плащането и това значително увеличава степента на недоволство. В момента в Народна Република България има ограничение за максимално плащане по Двустранен протокол за ПТП. Защото застрахователите сериозно се страхуват от измамите от собствениците на автомобили. Често се случва гражданите да са добре запознати със своите задължения, но някои изобщо не знаят правата си. За да се измъкне от трудна ситуация с достойнство, най-разумно е да се обърнете към професионални адвокати. Които ще разрешат възникналите противоречия и ще защитят законното право да получите застрахователно обезщетение. Само професионалисти могат да разберат всички подробности и да помогнат на водачите, които са пострадали при злополука.