годишен технически преглед

Годишен технически преглед

Преминаването на годишен технически преглед е задължително условие за всички леки и товарни автомобил. Това условие трябва да се спазва най-вече от всички водачи на МПС. Годишният технически преглед, трябва да се извършва в период от всеки шест месеца, за автомобили и камионите над 10 години. Годишният технически преглед за автомобили и камиони до 10 години, се извършва само веднъж на годината. Специалистите които извършват прегледите, следят стриктно състоянието на всичките моторни превозни средства. Те отговарят за техническата безопасност и състоянието на вашите автомобили. Специалистите проверяват щателно, всичките системи на моторните превозни средства. Те поставят точна диагноза, на спирачната и светлинната уредба на автомобила. Ако специалистите установят повреди по електрическата система на вашият автомобил, ще трябва да посетите авто електро сервиз. Ако се окаже че автомобилът ви застрашава пътната безопасност. Ще трябва да потърсите, денонощна специализирана пътна помощ.

Необходими документи за преминаване на годишен технически преглед на автомобила

Прекомерната емисия на изгорели газове, може да бъде пример за дефект на превозното средство. Което води и до излишък на разхода на гориво. За да се отстрани подобна повреда, вашият автомобил ще има нужда от преглед в специализиран автосервиз. Годишен технически преглед. Какви документи трябва да се представят, при извършване на годишен технически преглед. 1. Голям и малък талон за първоначална регистрация на автомобила. 2. Документ за платен годишен данък. 3. Валидна гражданска отговорност на автомобила. 4. Удостоверение за авто-газовата уредба на автомобила. 5. Документ за самоличност на водача, което представя автомобила за годишен технически преглед. Годишният технически преглед на автомобила, се извършва само в неговото присъствие. През 2012 година излиза закон който гласи че. Автомобилът трябва задължително да преминава през канала на пункта за годишни технически прегледи. Всеки пункт е снабден със камери които са свързани към изпълнителна дирекция автомобилна администрация.

Годишен технически преглед на автомобила

Управителят на всеки пункт за годишен технически преглед, сам определя цената за преминаване на преглед. Тя обикновено е между 30 и 40 лева за леките автомобили. А за товарните камиони, цената варира от 60 до 80 лева. Заплаща се стикера за годишния техническият преглед и себестойността на издаденото ви удостоверение. Времето за преминаване на техническият преглед, е около 30 минути. Санкцията за автомобил или камион без технически преглед е от 50 до 150 лева. Ако извършите пътно транспортно произшествие и нямате годишен технически преглед на автомобила или камиона. Вашата застрахователна компания, няма да ви изплати нанесените щети по автомобила. Това влиза в сила, когато пътното транспортното произшествие е по ваша вина. Отделно ще трябва да заплатите, нанесените от вас щети, по другите автомобили. И най-накрая, няма да ползвате услугите на безплатна пътна помощ, тъй като нямате поставен стикер, за ГТП.