акумулаторна батерия

Акумулаторна батерия

Акумулаторът на автомобила, всъщност е сърцето на автомобила. Той захранва тока към двигателя и системата за запалване при стартиране на двигателя. Акумулаторни батерии. По-специално, при съвременните автомобили е много важно да изберете правилната акумулаторна батерия. Какво представлява акумулатора на автомобила. Клемите са свързани със положителната и отрицателната лента на клетките във акумулатора. Те представляват интерфейсната точка между акумулатора и електрическата система на автомобила. Поддръжката на акумулатора е позната като важна част от управлението на ефективен и безопасен склад. Въпреки това, често се пренебрегва процедурата за поддръжка на акумулатора. Извършването на поддръжка в правилния ред е също толкова важно, колкото самите стъпки за поддръжка. Когато става въпрос за спестяване на време и пари и удължаване живота на акумулаторната батерия и защита на вашето оборудване.

От какво се състои акумулаторната батерия

Акумулаторни батерии се състои от следните няколко елемента. Акумулаторна киселина, това е киселината от разтвор с висока чистота на сярна киселина и вода. Каишка за батерии. Закачените ленти са заварени към горната част на всеки елемент, за да осигурят електрическа връзка към клемите. Негативна плоча на батерията. Отрицателната плоча съдържа метална решетка със гъбев оловен активен материал. Сепаратор на батериите. Сепараторът е вид полиетиленов материал, който разделя положителните плочи от отрицателните плочи, за да осигури ефективен поток от електрически ток. Положителна батерия. Положителната плоча съдържа метална решетка с активен материал от оловен диоксид. Капак на батерията. Капакът на акумулатора е изработен от полипропиленова смола и е запечатан във корпуса на акумулатора. Корпус на батерията. Корпуса е изработен от полипропиленова смола, която държи плочите на акумулатора. Това е проектирано така че, да се намалят вибрациите и да се удължи живота на акумулаторите.

Състав на акумулаторна батерия

Арматурни плочи. Елементът се състои от подредени редуващи се положителни и отрицателни плочи. Пластините се свързват отгоре с налепена лента, която е заварена към плочите. Елементите се побират в отделни клетки на всяка батерия. Паста за батерии. Пастата е оловна оксидна смес, която създава както оловен диоксид, така и оловна гъба. Прилепва към положителните и отрицателните решетки на батериите. Поддръжка на акумулатора. Ако видите че напрежението на акумулатора спада, изключете кабела, за да се избегне изтичането на електрическия ток. Проверявайте акумулатора всеки месец за обикновенните акумулатори и на всеки три месеца за сухите акумулатори. За продължително съхранение или рядка употреба на автомобила. Изключете единият кабел на акумулатора, за да се избегне изтичането на ток към електрическата система. Заредете акумулатора преди да го сложите за съхранение с помощно зарядно устройство

Поддръжка на акумулаторна батерия

Проверявайте редовно акумулатора на автомобила, както е препоръчано от завода производител. При възможност извадете акумулатора от автомобила и го поставете на сухо и топло място. Почиствайте клемите с разтвор на сода и вода за неутрализиране на електролита, който може да е от външната страна на акумулатора. Внимавайте да не влиза нищо в акумулатора по време на почистване. Изплакнете с чиста вода акумулатора и го изсушете добре. След почистване на акумулаторната батерия, проверете внимателно признаците на повреда или необичайно износване. Ако имате някакви притеснения, потърсете съвет от специалист. Когато изкарвате автомобила от гаража, следвайте стъпките на страницата за поддръжка на акумулатора. Заредете акумулатора, който е с капацитет до 20%. Не допускайте напрежението на акумулатора да падне под 20%, преди да го заредите. Оставете акумулатора да се зарежда до пълна мощност без да се прекъсва.

Ефективна поддръжка на акумулаторна батерия

Изключете захранването и оставете акумулатора да изстине, преди да го поставите на място. Не изключвайте захранването, докато мощността на акумулатора не е достигнала 100%. Акумулатора ще работи по-ефективно през целия ден, ако е достигнал пълна мощност. Акумулаторът трябва да се охлади напълно, преди да бъде пуснат отново в експлоатация. Ако нивото на водата е доста ниско преди зареждането, можете да добавите малко вода. За да предотвратите прегряване на акумулатора по време на процеса на зареждане. Ако нивото на акумулатора е по високо и прелива, почистете батерията веднага. Ако изтече киселината на акумулатора по повърхността ще доведе до корозия, ако не бъде незабавно почистена. Корозията и остатъчната киселина могат да влошат живота на акумулаторната батерия. Постоянно почиствайте акумулатора със разтвор. Почистването на повърхностните части ще предотврати натрупване на корозия.

Къде намира най-голямо приложение акумулаторната батерия

Акумулаторните батерии се използват предимно за подаване на стартов ток за леки, лекотоварни и товарни автомобили. Също така акумулаторните батерии се използват при селскостопанските машини, като комбайни, трактори, самоходни машини и други. При пътно строителната техника. Като багери, валяци, компресори, автокранове, пътни машини, машини за сняг, автовишки, товарачи. Електрокари, мотокари, булдозери и друга строителна техника. Акумулаторните батерии се разделят на два вида, 12 волтови и 24 волтови. Дванадесет волтовите акумулаторни батерии, обикновенно се поставят на леки и леко товарни автомобили. А двадесет и четири волтовите батерии се поставят на различни видове електрокари, които се зареждат на ток от 220 волта. Компаниите които предоставят мотокари и извършват услуги с мотокари, ползват усилени акумулаторни батерии. Защото усилените акумулаторни батерии, разполагат с много голям стартов ток.